Ajankohtaista

Hankkeen vuosi 2018

Järjestöjen yhteinen sähköinen palvelualusta: Teemme yhteistyötä Socomin kanssa jalostaen yhdessä Yhdistysinfo-sivustoa järjestöjen palvelutarjonnan kuvaamiseen. Tätä palvelualustaa kunnat ja maakunta voivat hyödyntää yhteistyörakenteiden ylläpidossa sekä palveluohjauksessa. Tarkoituksena on, että maakunnan asukkaat saavat helposti tiedon alueella toimivista järjestöistä ja niiden tarjoamista palveluista sekä vapaaehtoistoiminnasta.

Järjestöyhteistyötapaamiset: Tavoitteena on vuonna 2018 tavata mahdollisimman laajasti maakuntien järjestöjä. Järjestötapaamisia erilaisin teemoin tullaan järjestämään kuukausittain.
Järjestöjen edustajat voivat olla myös suoraan yhteydessä agentteihin yhteistyötapaamisen sopimiseksi.

Koulutukset: Suunnitteilla vuodelle 2018 on tiedotustilaisuus järjestöille rahoittajatahoista, palvelukuvaustyöpaja, mediailta ja sote- ja maku-uudistuksen iltapäiväkahvit. Koulutuksista ja niiden ajankohdista tiedotetaan erikseen.
Jos sinulla on idea koulutukseen ja etsit yhteistyötahoa järjestämiseen, ole yhteydessä järjestöagentteihin.

Viestintä: Hankkeen tulevista tapahtumista informoidaan yhteistyöverkostoa säännöllisillä kuukausittaisilla uutiskirjeillä sekä tiedotetaan nettisivuilla.

Työryhmät: Hankkeella toimii kaksi projektiryhmää, joiden kanssa työskennellään säännöllisesti. Tapaamisrytmi on noin kerran kuukaudessa. Ryhmien työskentelyn tavoitteena on työstää toimenpide-ehdotukset maakunnalle järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön parantamiseksi ja edistämiseksi sekä rakentaa järjestöohjelma maakuntastrategian yhteyteen.
Projektiryhmät toimivat myös sidosryhmiensä viestinviejänä ja -tuojana suhteessa hankkeeseen.

Järjestöedustamomalli: suunnittelu käynnistetään vuonna 2018.

Järjestökyselyt: Hanke tulee toteuttamaan erilaisia kyselyjä järjestöille, joiden kautta pyritään selvittämään järjestöjen nykytilaa, yhteistyötarpeita, verkostoja, kunnan kanssa tehtyä yhteistyötä, koulutus- ja tapaamistarpeita, odotuksia hankkeelta, sekä peilaamaan hankkeen tavoitteita järjestöjen tarpeisiin.

Yhteystietolista: Hanke tulee ylläpitämään yhteystietolistaa yhteistyöverkostossa olevista järjestöistä/ yhdistyksistä. Jos yhdistyksenne ei vielä ole verkostossamme, ottakaa yhteyttä järjestöagentteihin.

Agenttien yhteystiedot täältä