Ajankohtaista

Blogi: Järjestöt ja sote-kuntayhtymäyhteistyö Kymenlaaksossa

 


Hankkeen viimeinen vuosi 2020

STEA:n avustuspäätösten myötä muutoksia myös Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan järjestöyhteistyöhön

Valtakunnan tason tapahtumat, kuten Veikkauksen tilanne sekä uuden hallitusohjelman mukaisiin toimiin panostus, heijastuvat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaan Järjestö 2.0 -ohjelmaan.

Kaikki maakunnalliset hankkeet saivat vuodelle 2020 avustusehdotuksen, joka vahvistui 6.2.2020 yhdeksälle kuukaudelle koko vuoden sijaan. Näin kävi siis myös Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n koordinoimalle Yhes enemmän! Järjestöagentit maakuntien toimintaa kehittämässä -hankkeelle, jonka rahoitukseen tuli n. 33% leikkaus.

Rahoituksen väheneminen kolmanneksella on pakottanut työn painopisteiden tarkistamiseen.
Yhes enemmän! -hankkeessa se tarkoittaa käytännössä että:

  • Hankkeen toiminta jatkuu käytännössä 11/2020 asti, joulukuun ollessa viimeisten lomien käyttökuukausi. Tätä ennen tulee suorittaa hankkeen päättämiseen liittyvät toimenpiteet.
  • Työtehtäviä on linjattu, supistettu ja priorisoitu, joten mitään uutta toimintaa ei vuoden 2020 aikana mahdu työntekijöiden agendalle.
  • Tehtävät keskittyvät hankkeen loppuajan kuntien ja kuntayhtymien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä verkostoitumiseen ja meneillään olevan sote-uudistuksen tukemiseen. Järjestöjen neuvottelukuntien perustaminen ja sähköinen palvelualusta näistä päällimmäisinä.
  • Kaikki hankkeen aikana aloitetut, olennaiset rakenteet, sekä niiden kehittäminen ja ylläpito, pyritään turvaamaan hankkeen päättymisen jälkeen.

Tämä tehdään:

  • Varmistamalla, että maakunnalliset järjestöjen neuvottelukunnat ovat valmiita aloittamaan toimintansa viimeistään 2021 alussa.
  • Siirtämällä kehittämis-, ylläpito- ja vetovastuuta järjestövetoisille yhteistyöryhmille tai kuntayhtymille.
  • Kehittämällä sähköistä yhdistysinfoa ja siirtämällä se yhdistysten tai kuntayhtymien hallintaan.

Kiitämme jo tässä vaiheessa sidosryhmiämme yhteistyöstä sekä yhdessä saavutetuista tavoitteista
ja otamme edelleen mielellämme vastaan huomioita ja ehdotuksia aiheeseen liittyen.
Tästä on hyvä jatkaa!

Terveisin järjestöyhteistyön tiimi,

Henna Hovi
Jussi Stoor