Sivusto avattu

Hankkeen yhtenä päätehtävänä on koordinoida maakunnallisen järjestöjen vaikuttamistoimielimen, järjestöjen neuvottelukunnan, perustamistyötä. Järjestöjen neuvottelukunta on kuntien ja kuntayhtymien sekä maakuntien järjestöjen edustajista koostuva yhteistyöelin. Järjestämme kuulemistilaisuudet järjestöille neuvottelukunnan perustamiseen liittyen sekä Etelä-Karjalassa että Kymenlaaksossa. Kuulemistilaisuudessa esitellään järjestöjen neuvottelukunnan perustamiseen liittyviä asioita sekä esitellään neuvottelukunnan toiminta-ajatusta. Lisäksi tilaisuuteen osallistuvat täyttävät kyselyn. Jos et pääse tilaisuuteen paikalle, kyselyyn […]