Järjestöedustamo

Ohjausryhmä ja projektiryhmät

Ryhmien tarkoitus:

Ohjausryhmän tarkoituksena on antaa mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus ”Yhes enemmän! Agentit maakunnan toimintaa kehittämässä” -hankkeen johtamisen tueksi. Sen keskeisenä tehtävä on seurata, että hanke toteutetaan projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Ohjausryhmän jäsenillä on keskeinen tehtävä päättää keinoista tiedottaa projektista ja sen tuloksista. Ohjausryhmälle kuuluu myös hankkeen etenemisen kokonaisarviointi, mahdollisten muutostarpeiden ja ongelmakohtien tunnistaminen sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden esittäminen​. Lisäksi ohjausryhmä antaa agenteille tarvittaessa tehtävät ehdotukset projektisuunnitelman muuttamiseksi, seuraa vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta, arvioi hanketta kokonaissutena ja itsearvioinnin pohjalta.

Projektiryhmien tarkoituksena on toimia apuna ja viestinviejänä järjestöjen palvelukuvausten tekemisessä ja yhteisen palvelukuvausten alustan luomisessa. Projektiryhmän jäsenet toimivat agenttien työrukkasina ja apuvälineinä hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi. Ryhmän jäsenet tuottavat tietoa ja terveisiä kentältä eteenpäin vietäviksi ja käynnistävät yhdessä agenttien kanssa järjestöedustamo-mallin suunnittelun. Projektiryhmän jäsenistä on mahdollista nimetä edustajia mm. palvelupolkujen suunnittelun työryhmiin sekä valinnanvapauspilotin rakentamisessa.

Projektiryhmä aloittaa toimenpide-ehdotusten laatimisen järjestöyhteistyön kehittämiseksi maakunnan ja järjestökentän välillä, josta myöhemmin juonnetaan järjestöohjelma maakuntastrategian yhteyteen.

 

Ohjausryhmä:

Puheenjohtaja Jussi Lehtinen, muutosjohtaja Kymenlaakso, Aija Tuimala, muutosjohtaja Etelä-Karjala, Leena Kaljunen, toimitusjohtaja Socom, Jaana Savolainen projektipäällikkö Socom, Christa Carpelan, toiminnanjohtaja MLL:n Kymen piiri, Tiina Palviainen, toiminnanjohtaja Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys, Niina Korpelainen, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva hallituksen varapuheenjohtaja, Anu Salonen, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva hallituksen puheenjohtaja, Marja Kosonen, sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja EKSOTE

 

Projektiryhmät:

Projektiryhmän koostuvat pääsääntöisesti monipuolisesti järjestökentän edustajista sekä I&O- ja Lape-hankkeiden muutosagenteista. Myös OTE-työllisyyshanke on edustettuna projektiryhmissä.