Etusivu

Yhes enemmän!

Agentit maakunnan toimintaa kehittämässä -hankkeen taustaa
 
 
 

Järjestöedustamo

Ohjausryhmä ja projektiryhmät vastaavat yhdessä projektin maaliin viemisestä. Tutustu toimintaamme tarkemmin.

Kehitetään yhdessä järjestöille vahva asema

Yhes enemmän- järjestöagentit maakuntien toimintaa kehittämässä on Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa toimiva maakunnallinen hanke, joka kuuluu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEA:n rahoittamaan kolmivuotiseen Järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelmaan. Maakunnallista hanketta hallinnoi Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry. Hankekumppaneina toimivat Mannerheimin lastensuojeluliiton Kymen piiri sekä Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys. Valtakunnallisesti hanketta koordinoi Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE). SOSTE on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyötahoja.

Hankkeen ja järjestöagenttien on tarkoituksena vahvistaa järjestöjen roolia ja toimijaverkostojen muodostumista Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Tavoitteena on muodostaa yhteistyöverkosto, jonka kautta saamme järjestöjen toiveita vietyä osaksi sote- ja maakuntauudistusta.

Onko järjestössänne huoli uuden maakuntauudistuksen vaikutuksista toimintaanne? Kehitetään yhdessä järjestöille vahva asema! Me olemme teitä varten.

Yksi
Kaksi
Kolme
Neljä